Bước 1: Bắt đầu
   Login Đăng nhập
Vui lòng bấm vào nút "Bắt đầu" để tạo web mới

Bảng giá dịch vụ

 
WebTM 1
Dung lượng 500 MB

100.000
Đồng/ 01 tháng
WebTM 2
Dung lượng 2 GB

180.000
Đồng/ 01 tháng

WebTM 3
Dung lượng 5 GB

290.000
Đồng/ 01 tháng

WebTM 4
Dung lượng
Không giới hạn
450.000
Đồng/ 01 tháng

WebTM Dùng thử
Dung lượng 100 MB

0
Đồng/ 15 ngày

06 tháng 600.000 đồng 1.080.000 đồng 1.740.000 đồng 2.700.000 đồng 0 đồng/ 15 ngày
01 năm giảm 10% 1.080.000 đồng 1.944.000 đồng 3.132.000 đồng 4.860.000 đồng
02 năm giảm 15% 2.040.000 đồng 3.672.000 đồng 5.916.000 đồng 9.180.000 đồng
03 năm giảm 20% 2.880.000 đồng 5.184.000 đồng 8.352.000 đồng 12.960.000 đồng
04 năm giảm 25% 3.600.000 đồng 6.480.000 đồng 10.440.000 đồng 16.200.000 đồng
05 năm giảm 30% 4.200.000 đồng 7.560.000 đồng 12.180.000 đồng 18.900.000 đồng

* Thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ tối thiểu 06 tháng
* Các loại dịch vụ có tính năng giống nhau chỉ khác nhau về dung lượng lưu trữ, tùy theo thời gian đăng ký sử dụng sẽ được giảm giá tương ứng
  Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tính năng  |  Bảng giá  |  Thanh toán  |  Hướng dẫn  |  Hỗ trợ  |  Quy định  |  Hợp tác  |  Liên hệ Hotline: 0934 45678 4